ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΡόλοςΌνομα
ΜέλοςΠαυλόπουλος Δημήτριος
ΜέλοςΑράμπογλου Εμμανουήλ
ΜέλοςΠολιτοπούλου Αμαλία
ΜέλοςΠούπουζα Αγγελική
ΜέλοςΤούντας Δημήτριος