ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

68 ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Προσωπικού ΕΥΔΑΠ ιδρύθηκε και λειτου...

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΕΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΝΕΠ ΕΥΔΑΠ

Για την εγγραφή στο Προμηθευτικό και Καταναλωτικό Συνεταιρισμό Προσωπικού της ΕΥΔΑΠ θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να συμ...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Το καταστατικό του Προμηθευτικού και Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Προσωπικού ΕΥΔΑΠ(Συν.Π.Ε.)   ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ...